cz

S námi se v oddlužení neztratíte

Těší nás, že jste projevili zájem o spolupráci s naší společností

Osobní údaje

Žadatel
Jméno
Příjmení
Kontaktní telefon
E-mail
Město, obec
Kraj
Souhlas se zpracováním osobních údajů  Souhlasíme se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel souhlasí, aby jeho data, které vyplní v uvedeném formuláři ("on-line žádost") vč. rodného čísla, byla zpracovávána společností HARRIET s.r.o., se sídlem Pokratická 545, Litoměřice PSČ 412 01, IČ 28067584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25394, dle zákona č. 101/2000 Sb. ("správce") v uvedeném rozsahu pro obchodní a marketingové účely správce (i prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem), svůj souhlas uděluje dobrovolně na dobu 10 let, souhlasí a bere na vědomí, že odvolání souhlasu je možné pouze písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na adresu sídla správce, potvrzuje, že byl řádně informován o právu přístupu k jeho osobním údajům, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. ("ZOOU"). Žadateli nevzniká právní nárok na poskytnutí jakékoli služby, a to ani po splnění všech podmínek a předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností HARRIET s.r.o., prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas. HARRIET s.r.o., si vyhrazuje právo takovouto žádost zamítnout po prozkoumání doručených dokumentů v případě, že zjistí, že informace uvedené v žádostijsou nepravdivé, neúplné nebo zavádějící.

®2008 Harriet s.r.o.
TOPlist